Singapore lựa chọn các thành viên nội các chính phủ

Singapore lựa chọn các thành viên nội các, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết việc quyết định lựa chọn các

Read more