Những điều thú vị về giáo dục của Singapore

Từ một quốc gia không có nhiều tài nguyên thiên nhiên Singapore nhanh chóng trở thành cường quốc giàu mạnh nhất trên thế giới với rất nhiều trung tâm thương mại tài chính nổi tiếng. Một trong những yếu tố góp vào sự thành công của đất nước Singapore đó là nền giáo dục khoa học với những môn học đươc thiết kế hợp lý, có cấu trúc chặt chẽ. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những điều thú vị về nền giáo dục của Singapore thông qua bài viết này.

Những điều thú vị về giáo dục của Singapore

Nền giáo dục của Singapore tốt như thế nào?

Giáo viên ở Singapore phải tham gia ít nhất 100 giờ đào tạo hằng năm

Tại Singapore giáo dục là một ngành cao quý và gánh vác rất nhiều trọng trách lớn lao. Để có thể phát triển chuyên môn và trau dồi kiến thức, các giáo viên ở đảo quốc sư tử thường phải tham gia ít nhất 100 giờ đào tạo và bồi dưỡng/năm.

Những điều thú vị về giáo dục của Singapore 1

Bồi dưỡng phát triển chuyên môn bằng những hoạt động do nhà trường tổ chức

Tại Singapore hầu như mỗi trường học đều có một quý riêng cho giáo viên phát triển, nghiên cứu và thực hành. Các giáo viên ở Singapore cũng được đi ra nước ngoài dể tìm hiểu thêm về giáo dục, các phương thức dạy học tiên tiến đồng thời trau dồi thêm kiến thức thông qua những chương trình đào tạo từ nước ngoài.

Những điều thú vị về giáo dục của Singapore 2

Khuyến khích các giáo viên thực hành, chủ động

Những giáo viên ở Singapore luôn được khuyến khích thực hành và chủ động trong mọi việc. Họ có thể chủ động đề xuất những ý tưởng đào tạo mới,đóng góp chung vào kết quả và sự phát triển của nhà trường. Tại Singapore tất cả các trường đều có quỹ dành cho giáo viên để họ tìm tòi và phát triển những ý tưởng của mình.

Tất cả những yếu tố ở trên đã giúp cho giáo dục ở Singapore ngày một phát triển, đào tạp ra nhiều nhân tài đóng góp và sự phát triển chung của đất nước.