Giáo dục hướng đến sự phát triển nguồn lực quốc gia của Singapore

Sự quan tâm và đầu tư về giáo dục đã khiến Singapore phát triển nhanh chóng và trở thành một trong những cường quốc đứng đầu trên thế giới trong thời gian gần đây. Sự phát triển về giáo dục hướng đến sự phát triển về nguồn lực của quốc gia – đây được xem là một trong những động lực chính cho sự phát triển của đảo quốc sư tử.

Singapore – tăng cường ngân sách dành cho giáo dục

Trong những năm gần đây, chính phủ Singapore liên tục đầu tư vào ngân sách giáo dục. Thêm vào đó, các chương trình và quỹ nhằm phát triển kỹ năng, nâng cao trình độ ra đời ngày càng nhiều. Nguồn vốn để hoạt động Giáo dục ¼ đến từ chính phủ, phần còn lại đến từ các ông chủ của các xí nghiệp, các công ty… Tất cả số tiền được sử dụng để hỗ trợ cho công nhân trong xí nghiệp có mức lương thấp, cho họ có thể học thêm để nâng cao tay nghề, kỹ năng hoặc đào tạo lại.

Ngoài ra, chính phủ Singapore cũng kêu gọi thêm các công ty, tổ chức quốc tế và các tổ chức trên thế giới hỗ trợ về nguồn vốn, đầu tư vào trang thiết bị, đội ngũ giảng viên, các chương trình giảng dạy thành lập các chương trình và thành lập thêm các trung tâm nghiên cứu tại đất nước này.

Giáo dục Singapore chú trọng đến ngoại ngữ, pháp luật và hướng nghiệp

Ngay từ năm 1996 chính phủ Singapore đã có quy định tất cả các học sinh tại Singapore từ cấp bậc tiểu học trở nên bắt buộc phải học song ngữ Anh và tiếng mẹ đẻ. Chính phủ khuyến khích các học sinh học thêm các ngôn ngữ khác như tiếng Đức, tiếng Pháp. Việc đào tạo song ngữ, khuyến khích học ngon ngữ là một trong những bước ngoặc quan trọng góp phần tạo nên sự thành công của nền giáo dục Singapore.

Tất cả những học sinh ở đất nước này từ bậc trung học bắt đầu được đào tạo hướng nghiệp. Giáo dục chú ý đến những môn khoa học tự nhiên, khoa học ứng dụng, các môn học về quản lý kinh tế và nghiệp vụ trong kinh doanh. Ở bậc học này, học sinh cũng phải học tập và tìm hiểu về tin học.

Những học sinh được học tập theo khả năng, học sinh giỏi, nhân tài sẽ được đào tại theo chương trình riêng. Những người học được đào tạo trong môi trường tốt để họ có thể phát huy được khả năng và thế mạnh của mình.

Bên cạnh việc học chữ, hướng nghiệp, đào tạo về pháp luật, văn hóa dân tộc và tinh thần đoàn kết cũng là vấn đề được quan tâm hàng đầu trong giáo dục.

Học sinh ở Singapore cũng không phải trải qua những kì thi cử như thi đại học, cao đẳng mà tất cả đều dựa vào học bạn và kết quả học tập thời phổ thông.